DUURZAAMHEID, het kan beter

Een bekend begrip, maar wat houdt dit in. Als we deze vraag om ons heen beantwoord willen krijgen, zullen we merken dat een ieder een eigen invulling geeft aan de term duurzaamheid.

Vanuit het hart gedacht, betekent duurzaamheid op andere wijze handelen, dan we gewoon zijn. Zorg dragen, en verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van de aarde. Volhoudbaarheid, het Afrikaanse woord, past hier beter.

Als we dan vanuit de volhoudbaarheid van de aarde proberen te ontleden wat duurzaamheid is, is het EARTH CHARTER een pracht document. Dit Handvest van de Aarde geeft op vier hoofdthema’s haarfijn aan, waar we aan kunnen en moeten werken. De Sustainable Development Goals (SDG’s), tijdens de klimaattop eind 2015 in Parijs samengesteld, zijn de vertaalslag naar ons gewenste handelen.

more about the UN Sustainable Development Goals

 ATWORKSOLUTIONS werkt vanuit het Earth Charter, het manifest van de aarde. Werkend op het snijvlak van duurzaamheid-ondernemerschap-innovatie van businessmodellen werken we samen met onze relaties aan vernieuwing.  Vernieuwing op het gebied van marketing, klantgerichtheid, bedrijfsstrategie en meer. Hoofd, hart en handen worden meegenomen in de oplossing.

Een dialoog met u, uw team, over uw business? Het inzetten van een workshop, presentatie en/of spelvorm om te komen tot begrip en toepassing van de Earth Charter values is onze werkwijze. Een team ontwikkelprogramma. Keuze is aan u. Wij staan klaar om uw organisatie volhoudbaar te maken, in een wereld, die ook voor de generaties na ons leefbaar is!

Wilt u meer weten?  Stuur dan een mail: info@atworksolutions.nl